Als trainer wil ik lesmateriaal online aanbieden. Kan leerX mij helpen?

Jazeker. leerX kan trainers helpen hun lesmateriaal online aan te bieden. Denk aan oefenvragen, readers, filmpjes en presentaties. Op een website met jouw merk of dat van je klant.

Ben ik gelijk veel geld kwijt als ik met leerX ga samenwerken?

We zijn zelf van huis uit trainers en herkennen heel goed waar je tegenaan loopt als je wil starten met het online aanbieden van studiemateriaal. Samen met jou inventariseren we jouw wensen en de mogelijkheden. Gratis en voor niks. Daarna kan je op basis van onze offerte zelf beoordelen of je waar voor je geld krijgt.

Waarom werkt leerX graag met Open edX?

leerX heeft gekozen voor Open edX omdat we verschillende vraagvormen in onze oefeningengenerator© zelf konden ontwikkelen. Dat lukte niet op andere platforms.

Welke verschillende vraagvormen heeft leerX ontwikkeld?

Naast de basisvraagvormen zoals multiple choice, dropdown, checkboxes, numerieke vragen en tekstantwoorden hebben we ook geavanceerde vraagvormen. Denk hierbij aan geparameteriseerde vragen die op basis van wiskundige formules zijn ontwikkeld. Of open response assessement vragen en uiteraard verschillende vraagvormen op maat. Deze geavanceerde vraagvormen konden we zelf ontwikkelen in Open edX en niet in andere leermanagementsystemen.

Kan ik mijn bestaande vragen importeren in Open edX?

Ja dat kan. Vragen in verschillende formats kunnen ingelezen worden in Open edX.

Kan ik mijn vragen uit Open edX exporteren?

Ja, vanuit Open edX kunnen vragen worden geëxporteerd naar verschillende formaten.

Welke software en hardware is nodig om met Open edX te kunnen werken?

Omdat Open edX webbased is, heb je alleen een internetverbinding en een up-to-date browser nodig. Als Open edX-gebruiker ontvang je een link en inloggegevens voor je eigen beveiligde bedrijfspagina. Deze is overal ter wereld te benaderen via een browser met internetverbinding. Je bepaalt zelf welke personen binnen en buiten je organisatie toegang krijgen tot je bedrijfspagina.

Kan de data in Open edX gekoppeld worden aan andere software?

Open edX communiceert met andere leermanagementsystemen met de LTI-standaard (Learning Tools Interoperability).

Onze organisatie werkt met een whitelist van ip-adressen. Kan de leerX omgeving ook benaderd worden via een app?

Ja, er kan ook via een app ingelogd worden op de leeromgeving.

Hoe veilig zijn de gegevens van cursisten?

Bij leerX kunt u kiezen uit verschillende mogelijkheden.

  • Gebruikersnamen die niet gepersonaliseerd zijn. U krijgt dan een set standaard gebruikersnamen. Deze gebruikersnamen kunt u zo vaak gebruiken als u wil. U deelt ze steeds opnieuw uit aan uw cursisten.
  • Gepersonaliseerde gebruikersnamen. De cursistgegevens (voornaam, achternaam en e-mailadres) worden gekoppeld aan een unieke gebruikersnaam. Nadat de trainingsperiode is afgelopen verwijderen we alle cursistgegevens inclusief eventueel behaalde toetsresultaten.
  • U laat uw medewerkers via uw eigen bedrijfssysteem of leermanagementsysteem inloggen op de leeromgeving die in samenwerking met leerX is ontwikkeld.

Waarom vindt leerX “mastery learning” zo belangrijk?

Vanuit onze achtergrond als trainers voor klantcontactcentermedewerkers weten we dat een klant er niets aan heeft dat gemiddeld 90% van de klantvragen in één keer goed worden beantwoord. Er zijn dan nog altijd 10% van de klanten die inhoudelijk een fout antwoord ontvangen. En jij zal maar net tot die 10% behoren. Met mastery learning streef je naar 100% goed. Om in de trainingsperiode van medewerkers al te streven naar 100% worden de principes van mastery learning gebruikt bij het ontwikkelen van lesmateriaal.

Wat zijn de principes van mastery learning?

Mastery learning breekt het onderwerp dat een cursist moet bestuderen op in kleinere stukken, met heldere en duidelijke doelen die behaald moeten worden. Hierdoor kan een cursist niet door naar het volgende onderwerp voordat hij of zij het eerste onderwerp voor 100% beheerst.

Maar hoe kom ik dan aan voldoende oefenmateriaal?

Dat kan met de geavanceerde vraagvormen van de oefeningengenerator© van leerX.

Ik wil wat voorbeelden zien van Open edX en mastery learning. Kan dat?

Natuurlijk kan dat! Mail ons en we nemen contact met je op voor een gratis demonstratie.